Fotovoltaika INÁČ
Spájame výkon, kvalitu a odbornosť. Naša vízia: 100% využitie energie z FV v domácnosti
Čítaj viac
Inteligentné budovy KNX
Pomôžeme vám rýchlo a efektívne stanoviť prínos automatizácie pre energetické úspory v budove.
Čítaj viac
Energetická certifikácia budov
Vypracovanie „Energetického certifikátu“ v zmysle platných právnych a technických predpisov.
Čítaj viac
Priemyselná automatizácia
Robíme systémového integrátora podnikových informačných a riadiacich systémov
Čítaj viac
SLUŽBY
Ponúkame energetické poradenstvo, systémy optimalizácie spotreby energie, vyhodnocujeme podľa európskych noriem - rýchlo, už v štádiu projektu, s návrhom zlepšení
CENA
Robíme detailné kalkulácie – zákazník presne vie za čo platí. Podporujeme investora pri financovaní, poskytujeme bezúročný splátkový kalendár
GARANCIA
Poskytujeme nadštandardné záručné doby až do 2 násobku oproti bežným garanciám na trhu
O FIRME
Firma bola založená v roku 1993 a zaoberá sa projektovaním, dodávkami a realizáciou riadiacich systémov pre priemysel a inteligentné budovy. Poskytuje konzultačnú činnosť pri tvorbe a vylepšovaní podnikovej štruktúry informačných a riadiacich systémov s cieľom vytvorenia integrovaných riadiacich štruktúr. Pomáhame odstraňovať medzery medzi systémami procesného a podnikového riadenia s následným podstatným zvýšením produkcie na základe on-line kontroly využitia výrobných agregátov a on-line sledovania kľúčových parametrov výroby. (key performaance indikators).

Integrrácia podnikových systémov tzv. ERP (Enterprise resource panning), MES (Manufacturing execution system) a PC (Process control) je v súčasnosti „Svätým grálom“ zvyšovania efektívnosti, schopnosti konkurencie a znižovania nákladov na výrobu nekvality.

Svoje bohaté skúsenosti z priemyselnej automatizácie firma ponúka aj pri návrhoch a realizáciách fotovoltaických systémov a energetického menežmentu rodinných domov, penziónov a iných budov.

Pred vlastným začatím projektovania spracovávame záväzný popis riešenia technológií v rodinnom dome, čím výrazne šetríme investorom náklady na projektovanie a minimalizujeme dodatočné prerábanie zrealizovaných častí.

Ponúkame systémový dozor pri realizácii technológií v budovách.
CERTIFIKÁTY
certificate 1 certificate 2 certificate 3
KONTAKT
Techos s.r.o.
Spoločnosť je registrovaná Okresným súdom Košice I, vložka číslo 3923/V
Ul. Vozárova 40
040 17 Košice
Slovensko
mobil:+421-905-615 242
+421-905-804 164
e-mail:techos@techos.sk
IČO:31682138
DIČ:2020486259
IČ DPH:SK 2020486259